Blauwe leng | Zeevruchten gids

Blauwe leng

Molva dypterygia


www.guidedesespeces.org/nl/blauwe-leng
  • Noordoost-Atlantische Oceaan, van de Barentszzee tot aan Marokko
  • Westelijke Middellandse Zee
  • Noordwest-Atlantische Oceaan (kusten Canada)
  • Bodemsleepnet (diepzee)
  • Beug (diepzee)
  • Staand want

 


Laatst bijgewerkt: december 2018

 

Van blauwe leng wordt gezegd dat het een diepzeesoort is, maar ze leven vooral tussen 350 en 500 meter diepte, alhoewel ze kunnen voorkomen tot op 1 000 meter diepte. Deze vis behoort tot de grote kabeljauwfamilie. Ze kunnen tot anderhalve meter groot, 30 kg zwaar en 20 jaar oud worden. Blauwe leng wordt geslachtsrijp als ze ongeveer 80 cm groot zijn, terwijl de minimum aanlandingsmaat bij 70 cm ligt.

 

Er wordt al sinds de jaren 60 op blauwe leng gevist, maar in de jaren 80 en 90 werd deze visserij intensiever. De Faeröer en Frankrijk zijn de grootste aanvoerders van blauwe leng. Frankrijk beschikt voor deze visserij over toegangsrechten tot de wateren van de Faeröer. In Frankrijk zijn Lorient en Boulogne-sur-Mer de voornaamste aanvoerhavens van deze soort.

 

 

Status van de stock

• In de Europese wateren bevindt de belangrijkste stock zich ten westen van de Britse eilanden (ICES-zones 5.b, 6 en 7). Na een periode van overexploitatie tussen 1997 en 2001, wordt deze stock momenteel door ICES beschouwd onder het niveau te zitten voor een Maximale Duurzame Opbrengst (MSY). De paaibiomassa heeft zich in de jaren 2000 hersteld, waarschijnlijk als gevolg van de sterke afname van de visserijinspanning en het instellen van vangstbeperkingen (TAC) voor veel van de diepzeesoorten die in deze zone worden bevist. De stock zit sinds 2009 op volle voortplantingscapaciteit en het bevissingsniveau is beperkt. 

• In IJsland wordt blauwe leng sinds kort doelgericht bevist door beugvissers, die samen verantwoordelijk zijn voor meer dan 70% van de IJslandse aanvoer van de soort. Het IJslandse wetenschappelijk instituut voor visserij raadt aan om de visserij te sluiten tijdens het voortplantingsseizoen (van februari tot april). ICES raadt aan om de vangsten stabiel te houden (vangstadvies van 1 957 ton voor het visseizoen 2018, wetende dat de aanlandingen in 2016 opliepen tot 932 ton). Dit omdat de biomassa van de stock sinds 2008 aan het verminderen is, na een aantal jaren met zwakke rekrutering van jonge dieren tot het paaibestand. 

 

Op de markt

Blauwe leng wordt op de markt gebracht als verse of diepgevroren filet zonder vel, relatief arm aan graten.

 

 

Te onthouden

  •  Hoewel de bestanden van blauwe leng zich aan het herstellen zijn, blijft de soort een biologisch kwetsbare soort. Daarom is het aan te raden om de aankoop van deze soort nog te beperken.
  •  De visserij met bodemsleepnetten in de diepzee heeft een zware impact op het diepzee-ecosysteem. Deze vistechniek werd dan ook verboden in Europese wateren dieper dan 800 meter, maar blijft wel toegestaan in internationale wateren. Vermijd de aankoop van diepzeesoorten opgevist met bodemsleepnetten, zonder absolute garantie over de herkomst en duurzaamheid van de bewuste visserij.
  •  Blauwe leng die met de beug wordt bevist in IJslandse wateren verkreeg het MSC-label.

À SAVOIR

ETIQUETAGE DES PRODUITS DE LA MER DES OUTILS POUR UNE MEILLEURE GESTION DE LA RESSOURCE HALIEUTIQUE EN EUROPE 


Afin d’assurer une meilleure gouvernance des océans, l’Union européenne a mis au point, depuis 2014, différents outils politiques et réglementaires nécessaires pour mettre en place une pêche et d’aquaculture plus durables et responsables. Ces outils visent à mieux gérer les propres ressources européennes et celles arrivant sur le marché européen, afin de pallier aux déficiences des politiques européennes des années 80. 


Parmi ces outils, le nouvel étiquetage des produits de la mer. En effet, depuis décembre 2014, l’organisation commune des marchés (OCM) impose aux pays membres de l’Union européenne un nouvel étiquetage des produits de la pêche et de l’aquaculture destinés aux consommateurs de l’UE. Chaque étiquette doit désormais indiquer la zone précise de pêche et la technique de capture utilisée. Ces exigences s’appliquent à tous les produits non transformés et à certains produits transformés (par exemple les produits salés, fumés, les crevettes cuites non décortiquées). Ces produits peuvent être pré-emballés ou non. 


Les étiquettes contiennent par ailleurs d’autres informations obligatoires (dénomination scientifique de l’espèce). Des informations volontaires peuvent également être ajoutées (date de capture, de débarquement par exemple). 


Cet étiquetage permet d’aider tout acheteur (professionnel ou consommateur) à s’orienter vers des produits issus de pêche ou d’aquaculture durables.