Overslaan en naar de inhoud gaan

Commerciële minimummaten en grootte bij geslachtsrijpheid

Laatst bijgewerkt: december 2018

 

 

Voor de vissen: totale lengte van kop tot staart
Voor de schelpdieren: grootste lengte of breedte

Bronnen: Ifremer 2013 – FranceAgriMer 2015 – FishBase 2016 - EU 850/98-bijlage XII - Vlaamse overheid 2015

 

 

Commerciële naam

Wetenschappelijke naam

Visgebied

Commerciële minimummaat

(bepaals door EU tenzij anders vermeld

Grootte bij geslachtsrijpheid

 

VISSEN

 

Ansjovis Engraulis encrasicolus NO-Atlantische Oceaan 12 cm 8-12 cm

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

9 cm 9-14 cm

Antarctische diepzeeheek

Dissostichus eleginoides

Zuidelijke IJszee

60 cm 85 cm (vrouwtjes)
Bot

Platichthys flesus

NO-Atlantische Oceaan

EU: geen minimummaat

België: 25 cm

18 cm
Elft

Alosa alosa

NO-Atlantische Oceaan

30 cm 45-50 cm
Griet

Scophthalmus rhombus

NO-Atlantische Oceaan

EU: geen minimummaat

België: 30 cm

33-41 cm
Haai: hondshaai

Scyliorhinus canicula

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

  40 cm

NO-Atlantische Oceaan

 

  54-60 cm
Haring

Clupea harengus

NO-Atlantische Oceaan

20 cm 16-17 cm

Skagerrak-Kattegat

18 cm 16-17 cm
Heek

Merluccius merluccius

NO-Atlantische Oceaan

27 cm 60 cm

Skagerrak-Kattegat

30 cm 60 cm

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

20 cm 35 cm

Heilbot, Groenlandse

Reinhardtius hippoglossoides

N-Atlantische Oceaan

  65-80 cm

Horsmakreel

Trachurus trachurus

Engels Kanaal, Noordzee

15 cm

26-30 cm (vrouwtjes)

Golf van Biskaje

15 cm 25-30 cm

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

15 cm 20-25 cm
Kabeljauw

Gadus morhua

Skagerrak-Kattegat

30 cm 60 cm

Noordzee, Engels Kanaal, Golf van Biskaje

35 cm 60 cm

Baltische Zee

38 cm 60 cm
Kongeraal

Conger conger

NO-Atlantische Oceaan

geen minimummaat

85-95 cm
Koolvis

Pollachius virens

NO-Atlantische Oceaan

35 cm 55 cm

Skagerrak-Kattegat

35 cm 39-55 cm
Leng

Molva molva

NO-Atlantische Oceaan

63 cm 90-100 cm
Leng, blauwe

Molva dypterygia

NO-Atlantische Oceaan

70 cm 80 cm
Lodde

Mallotus villosus

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

geen minimummaat

15-20 cm
Ombervis

Argyrosomus regius

NO-Atlantische Oceaan, Golfe du Lion (Middellandse Zee)

30 cm 80 cm
Pollak

Pollachius pollachius

NO-Atlantische Oceaan

30 cm

40-50 cm (vrouwtjes)

Golf van Biskaje

30 cm 60-65 cm
Poon, grauwe

Eutrigla gurnardus

NO-Atlantische Oceaan

EU: geen minimummaat

België: 20 cm

24 cm

Poon, engelse

Chelidonichthys cuculus

NO-Atlantische Oceaan

EU: geen minimummaat

België: 20 cm

25 cm

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

geen minimummaat

18-22 cm
Poon, rode

Chelidonichthys lucerna

NO-Atlantische Oceaan

EU: geen minimummaat

België: 20 cm

onbekend
Makreel

Scomber scombrus

NO-Atlantische Oceaan

20 cm 30 cm
Noordzee 30 cm 30 cm

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

18 cm 28 cm

Rog: stekelrog

Raja clavata

NO-Atlantische Oceaan

EU: geen minimummaat

België: 50 cm

70-80 cm

Rog: gevlekte rog

Raja montagui

NO-Atlantische Oceaan

EU: geen minimummaat

België: 50 cm

55-65 cm

Rog: grootoogrog

Leucoraja naevus

NO-Atlantische Oceaan

EU: geen minimummaat

België: 50 cm

50-60 cm
Roodbaars

Sebastes norvegicus

Noorse Zee

32 cm 38-41 cm
Sardien

Sardina pilchardus

NO-Atlantische Oceaan

11 cm 10-20 cm

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

11 cm 10-15 cm
Schar

Limanda limanda

Engels Kanaal, Noordzee

EU: geen minimummaat

België: 23 cm

25-30 cm

Schartong

Lepidorhombus whiffiagonis

Skagerrak-Kattegat

25 cm 26-28 cm

Golf van Biskaje

20 cm

28 cm (vrouwtjes)

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus

NO-Atlantische Oceaan

30 cm 33-46 cm

Skagerrak-Kattegat

27 cm 33-46 cm
Schol

Pleuronectes platessa

Golf van Biskaje

27 cm 27 cm

Baltische Zee

25 cm 24-42 cm

Engels Kanaal, Noordzee

27 cm 30 cm

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

geen minimummaat 24-42 cm
Steenbolk

Trisopterus luscus

NO-Atlantische Oceaan

EU: geen minimummaat 25 cm (vrouwtjes)
Tandbaars

Epinephelus spp.

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

45 cm hermafrodiet
Tong

Solea solea

Golf van Biskaje

24 cm

België: 25 cm

24 cm

Engels Kanaal, Noordzee

24 cm
België: 25 cm
30 cm

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

20 cm 30 cm
Tong, Franse

Dicologlossa cuneata

Golf van Biskaje

15 cm 15-20 cm
Tongschar

Microstomus kitt

NO-Atlantische Oceaan

EU: geen minimummaat

België: 25 cm

24 cm

W-Atlantische Oceaan

  190 cm
Tonijn, geelvin

Thunnus albacares

Atlantische Oceaan

  100 cm

Tonijn, grootoog

Thunnus obesus

Indische Oceaan

  100-130 cm

Centrale Stille Oceaan

  130 cm

Tonijn, witte

Thunnus alalunga

Atlantische Oceaan

2 kg, zijnde 45 cm

85 cm
Victoriabaars

Lates niloticus

Victoriameer   60 cm
Wijting

Merlangius merlangus

Golf van Biskaje

27 cm 20 cm

Keltische Zee

27 cm 31 cm

Skagerrak-Kattegat

23 cm 28-30 cm
Noordzee 27 cm 25 cm
Zalm, Atlantische

Salmo salar

NO-Atlantische Oceaan

50 cm 73 cm
Zeebaars

Dicentrarchus labrax

Noordzee, Engels Kanaal, Ierse Zee, Keltische Zee

42 cm 40-42 cm (vrouwtjes)

Golf van Biskaje

38 cm 40-42 cm (vrouwtjes)

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

25 cm 37-40 cm (vrouwtjes)
Zeebarbeel, gewone

Mullus barbatus

NO-Atlantische Oceaan

geen minimummaat 18-22 cm

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

11 cm 19-23 cm
Zeebarbeel, gestreepte

Mullus surmuletus

NO-Atlantische Oceaan

geen minimummaat 15-22 cm

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

11 cm 13-20 cm

Zeebrasem: gewone zeebrasem

Sparus pagrus

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

18 cm hermafrodiet

Zeebrasem: goudbrasem

Sparus aurata

Golf van Biskaje

20  cm

30-35 cm

(hermafrodiet)

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

20 cm

20-25 cm

(hermafrodiet)

Zeebrasem: Spaanse zeebrasem

Pagellus acarne

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

35 cm

15-30 cm

(hermafrodiet)

Zeebrasem: witte zeebrasem

Diplodus sargus

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

23 cm

10-15 cm

(hermafrodiet)

Zeebrasem: zeekarper

Spondyliosoma cantharus

Golf van Biskaje

23 cm

40 cm

(hermafrodiet)

Engels Kanaal, Noordzee

geen minimummaat

25 cm

(hermafrodiet)

Zeeduivel

Lophius piscatorius

Lophius budegassa

Golf van Biskaje

500 g, zijnde 25 cm

50-70 cm (mannetjes)

Engels Kanaal, Noordzee

500 g, zijnde 25 cm

35-60 cm

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

500 g, zijnde 25 cm

75-80 cm

Zeeforel

Salmo trutta

NO-Atlantische Oceaan

35 cm 16 cm
Zonnevis

Zeus faber

NO-Atlantische Oceaan

geen  minimummaat

29-37 cm (vrouwtjes)

Zwaardvis

Xiphias gladius

Atlantische Oceaan

119-125 cm

(lengte onderkaak)

180 cm

(lengte onderkaak)

 

SCHAALDIEREN

 

Kreeft, Europese

Homarus gammarus

NO-Atlantische Oceaan

87 mm (kopborststuk)

Variabel ~ 97 mm

Skagerrak-Kattegat

87 mm (kopborststuk)

Variabel ~ 97 mm

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

105 mm (kopborststuk)

Variabel ~ 97 mm

Langoest

Palinurus elephas

NO-Atlantische Oceaan

95 mm (kopborststuk)

onbekend

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

90 mm (kopborststuk)

onbekend

Noordzeekrab

Cancer pagurus

NO-Atlantische Oceaan

13-14 cm

8,5-9 cm (vrouwtjes)

Noorse kreeft (langoustine)

Nephrops norvegicus

West-Schotland, Ierse Zee, Golf van Biskaje, Golfe du Lion

(Middellandse Zee)

20 mm (kopborststuk)

26 mm (kopborststuk)

Noordzee, Noorse Zee, Engels Kanaal, Keltische Zee

25 mm (kopborststuk)

onbekend

Skagerrak-Kattegat

40 mm (kopborststuk)

onbekend

Rode koningskrab

Paralithodes camtschaticus

NO-Atlantische Oceaan

13 cm onbekend
Spinkrab

Maja brachydactyla

NO-Atlantische Oceaan

12 cm variabel

 

SCHELPDIEREN: SLAKKEN EN TWEEKLEPPIGEN

 

Kokkel

Cerastoderma edule

NO-Atlantische Oceaan

2,7-3 cm 2-3 cm
Mantelschelpen

Chlamys spp.

NO-Atlantische Oceaan

4 cm onbekend

Mantel, bonte

Mimachlamys varia

NO-Atlantische Oceaan

3,5 cm onbekend

Mantel, wijde

Aequipecten opercularis

NO-Atlantische Oceaan

4 cm 3 cm

Sint-jacobsschelp

Pecten maximus

NO-Atlantische Oceaan, Golfe du Lion (Middellandse Zee)

10 cm onbekend

Ierse Zee, Engels Kanaal Oost

11 cm onbekend
Strandschelpen

Spisula spp.

NO-Atlantische Oceaan

2,8 cm onbekend

Tapijtschelp, geruite

Ruditapes decussatus

NO-Atlantische Oceaan, Golfe du Lion (Middellandse Zee)

3,5 cm 2,3-2,8 cm

Venusschelp, wrattige

Venus verrucosa

NO-Atlantische Oceaan

4 cm onbekend

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

2,5 cm onbekend
Wulk

Buccinum undatum

NO-Atlantische Oceaan

4,5 cm 5,2 cm (vrouwtjes)

Zee-oor

Haliotis spp.

NO-Atlantische Oceaan

9 cm onbekend

Zwaardschede, kleine

Ensis ensis

NO-Atlantische Oceaan

10 cm onbekend

 

SCHELPDIEREN: INKTVISSEN

 

Octopus

Octopus vulgaris

NO-Atlantische Oceaan

750 g, zijnde 15 cm mantellengte

12-13 cm (vrouwtjes)

Centraal O-Atlantische Oceaan

450 g, zijnde 10 cm mantellengte

onbekend
Zeekat

Sepia officinalis

NO-Atlantische Oceaan

geen minimummaat 18 cm (vrouwtjes)

 

STEKELHUIDIGEN

 

Zee-eegel

Paracentrotus lividus

NO-Atlantische Oceaan

4 cm (zonder stekels)

onbekend

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

5 cm (zonder stekels)

obekend