Overslaan en naar de inhoud gaan

Laatst bijgewerkt: januari 2021 *

 

BIOLOGIE 

 • FAMILIE: Cancridae.
 • KENMERKEN: Glad pantser, ovaal van vorm, roodbruin van kleur, met een gekartelde rand met ongeveer tien kleine lobben aan weerszijden van de ogen. Zeer robuuste klauwen.
 • HABITAT: Bodembewoner die leeft op rotsachtige, zanderige of zand-modderige bodems. Te vinden van in het getijdengebied (intertidale zone) tot op tot 200 m diep. Leeft in de Noordoost-Atlantische Oceaan (van Noorwegen tot Marokko) en in de Middellandse Zee.
 • VOEDSEL: Schaaldieren, weekdieren en wormen. Kan ook aaseter zijn.
 • GESLACHTSRIJP: breedte schild bij vrouwtjes 127-128 mm; bij mannetjes 101-106 mm.
 • PAAITIJD: Paaien van november tot februari-maart. Larven vanaf april-mei.
 • LEEFTIJD: tot 20 jaar.

 

De vrouwelijke Noordzeekrab stopt met eten tijdens de broedperiode. Ze graaft zich in, in zandig of slibbig sediment, en wordt zo vanaf half november tot half april minder gemakkelijk gevangen.

 

De Noordzeekrab krijgt ook wel de bijnaam steenkrab door de houding die ze aanneemt wanneer ze op het droge op haar rug ligt: bewegingsloos met poten naar binnen geplooid.  Sommige mensen verklaren deze bijnaam aan het feit dat deze krab sedentair gedrag zou vertonen. Alhoewel dit enkel voor de mannetjes van tel is, want volwassen vrouwtjes kunnen wel 150 km afleggenper jaar.

 

VANGST

De Noordzeekrab wordt voornamelijk gevangen met behulp van korven met aas (horsmakreel, mul, poon, bevroren of gepekeld). De korven worden aan een lijn gehecht (maximaal 150 vallen), die op zijn beurt verbonden is met een oppervlakteboei. De lijn wordt dezelfde dag of na 2 max. dagen opgehaald.

 

De visserij op Noordzeekrab in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan wordt enkel door Europese vloot beoefend. Het Verenigd Koninkrijk is hier de belangrijkste aanvoerder.

 

In Frankrijk is de helft van de Franse korvenvissers geregistreerd in Bretagne, een derde in Normandië. Het grootste deel van deze vloot bestaat uit kleine vaartuigen (vaak minder dan 12 m) die enkel in het seizoen in de kustwateren vissen. De enkele korfvissers die het ganse jaar door op Noordzeekrabben vissen, werken verder van de kust en hebben een beun (opslagtank) aan boord om de krabben levend in te houden. Met een 15-tal schepen landen zij tot 50 % van de Franse productie van Noordzeekrabben aan. Deze krabben worden ook in beperkte mate gevangen met staande netten of met bodemsleepnetten (ongeveer 20 % van de Franse aanvoer uitmakend), maar deze zijn over het algemeen van mindere kwaliteit. In 2018 heeft Frankrijk 3706 ton Noordzeekrab aangeland.

 

In België landden vissers in 2020 amper 61 ton Noordzeekrabben aan, als bijvangst in de bodemsleepnetten. Vaak bestaat de helft of meer van deze aanlandingen uit krabbenpoten. Ze worden voornamelijk aangevoerd in de maanden oktober-november-december.

 

 

STATUS VAN DE STOCKS

 

Stock in goede toestand (niet  aangetast en overbevist):

 • Vrouwtjes: Centrale Noordzee (zone 27.4.b)
  • De vrouwelijke populatie is in goede toestand.
  • De reproductieve biomassa ligt boven het duurzame niveau en de exploitatiegraad ruim onder het MDO-niveau (1).

 

Stock aangestast en overbevist:

 • Mannetjes: Centrale Noordzee (zone 27.4.b)
  • De mannelijke populatie is gedegradeerd en overbevist. De paaibiomassa neemt toe, maar ligt nog steeds iets onder het duurzame niveau.
  • De exploitatiegraad is al drie jaar redelijk stabiel, maar iets boven het MDO-niveau.
 • Engels Kanaal en Golf van Biskaje (zone 27.7 en 27.8.abd)
  • De dichtheden lijken er af te nemen in de kustwateren en in mindere mate op zee. Sterk verminderde rekrutering.
 • Zuidelijke Noordzee (zone 27.4.c)
  • Populaties van vrouwtjes en mannetjes zijn gedegradeerd en overbevist.
  • De paaibiomassa neemt toe, maar ligt nog steeds onder het duurzame niveau.
  • De exploitatiegraad ligt hoger dan het MDO-niveau, maar eerder wel stabiel.

 

BEHEER VAN DE STOCKS

Op Europees niveau worden twee technische beschermingsmaatregelen opgelegd: 

 • De minimale grootte van het pantser (in de breedte gemeten, tussen de twee buitenranden) is vastgesteld op 14 cm ten noorden van de 48e breedtegraad en 13 cm ten zuiden van diezelfde breedtegraad. Sinds 2020 is de minimale grootte in Granville Bay vastgelegd op 15 cm.
 • De aanvoer van afzonderlijke krabbenscharen is gereguleerd, afhankelijk van de vistechniek. Bij Noordzeekrabben die met korven zijn gevangen, mag ten hoogste 1% van de totale aanvoer uit losse scharen bestaan. Bij Noordzeekrabben die met ander vistuig zijn gevangen, mogen hoogstens 75 kg losse krabscharen worden aangeland. Frankrijk legt een extra beperking op van 5 kg per dag per persoon aan boord. Merk op dat het aanlanden van losse klauwen in sommige provincies in het Verenigd Koninkrijk geheel verboden is.

In Frankrijk is de visserij op Noordzeekrab onderworpen aan het bezit van een vergunning. Het aantal korven wordt beperkt: niet meer dan 200 per man of 1200 per schip. Ten slotte is het verboden voor zogenaamde recent witte krabben aan te landen.

 

 

CONSUMPTIE

De Fransen zijn dol op Noordzeekrab, met een gemiddelde consumptie van 300 g per jaar, het hoogste niveau in Europa. De Portugezen consumeren ongeveer 250 g perjaar, de Spanjaarden 100 g perjaar. Achter de gemiddelde consumptiecijfers gaan zeer sterke regionale verschillen schuil. De Bretoenen en de Normandiërs zijn tot op de dag van vandaag de grootste consumenten van Noordzeekrab.

 

De verkoop van Noordzeekrab stijgt. Ze wordt zowel vers gekookt als gepasteuriseerd verkocht, in zijn geheel of in tweeën gesneden. Je kunt ook de gekookte krabbepoten vinden die per stuk of in zakken worden verkocht.

 

In Frankrijk wordt elk jaar zo'n 8000 ton Noordzeekrab (geheel, klauwen of gepeld vlees) geïmporteerd uit het Verenigd Koninkrijk (meer dan de helft), Ierland en Noorwegen. Noordzeekrab staat op plaats drie in de lijst van verse schaaldierer door de Fransen geconsumeerd, na langoustine en garnalen.

 

In België werd in 2021 ongeveer 500 ton Noordzeekrab geconsumeerd, waarvan 44 ton thuis. De krabben uit import komen voor de helft uit Frankrijk, en verder ook uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

 

 

 • MSC • 1 visserij op Noordzeekrab van op de Shetlandeilanden is gecertificeerd.

 

 


 

* met uitzondering van de grafieken

(1) MDO of Maximale Duurzame Opbrengst (vertaling van Maximal Sustainable Yield, afgekort MSY)

(2) Centre pour les sciences de l'environnement, de la pêche et de l'aquaculture

 

TE ONTHOUDEN

 • Noordzeekrab wordt erg gewaardeerd op zeevruchtenschotels.
 • De Europese bestanden doen het niet goed. Ze lijden aan overexploitatie door te veel visserij.
 • Het bestand in de Golf van Biskaje en het Engelse Kanaal lijdt sterk onder een afnemende rekrutering.

 

AANBEVELINGEN BIJ AANKOOP

 • Te vermijden: alle stocks